HooligansMotors LadyRider Motoros Kendők CustomChrome Felvarrók Harley Davidson Online Motoros ékszerek
  Kezdőlap
Rólunk   |   Hírek   |   Fotógaléria   |   Szállítás, garancia   |   Adatkezelés   |   Használat   |   Partnereink   |   Kapcsolat    
Név:
 
E-mail cím:
 
 
 

 

Nem látom az árakat?

Minden termék alatt oda van írva: A termék árának megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!

Nem kell vér vagy DNS minta viszont egy email címet meg kell adni és egy jelszót amit te találsz ki és ha utána vásárolni akarsz majd akkor a végén meg adod a szállítási adataidat! Kérlek ne hívj hogy mondjam meg az árakat mert nincs arra lehetőség hogy együtt internetezzünk viszont ha bármi van amiben igazán segíthetek arra nagyon szívesen rendelkezésedre állok!


Van a neten lévő temékekből készleten?

IGEN! Minden ami van a neten az van! 2 bolt és 2 központi raktárunk van! Igy minden ami fent van oldalainkon az van! Ha elfogy a rendszer egyből leveszei a netről és nem lesz elérhető újratöltésig amikor a rendszer vissza teszi a termékek közé a web oldalra!

 

Mennyi idő alatt ér el hozzám a rendelésem?

A rendelés vissza igazolás után azaz amiután te vissza irsz a levelemre rendelésed után 24 óra alatt fel van dolgozva rendelésed és el is indul feléd vagy az egyik boltunkból vagy egyik raktárunkból! MINDEN nyomon követő számmal és elsőbbségivel megy ki hogy még véletlen sem tudjon elveszni!!:)

 

A rendelés vissza igazolás után azaz amiután te vissza irsz a levelemre rendelésed után 24 óra alatt fel van dolgozva rendelésed és el is indul feléd vagy az egyik boltunkból vagy egyik raktárunkból! MINDEN nyomon követő számmal és elsőbbségivel megy ki hogy még véletlen sem tudjon elveszni!!:) Nálunk egyik rendelés sem pihenget hanem esetleg a méret amit rendeltél vagy annak szine nincs a központi raktárba de akkor is a külföldi raktárunkból azaz Amerikai beszállitonkon keresztűl le adjuk kifiztejuk rendelésed 24 orán belül és amilyen gyorsan lehet ök ezt ki is küldik!


Ha esetleg az nem ér oda időben az nem miatunk vagy az Amerikai beszállitok miatt vannak hanem azért mert Magyarországon azaz a csodák földjén lakunk és mivel a csomag 11 EZER mérföldet akkár 72 óra alat tudd utazni a 2015-ös szállitási teknologiával ahogy be ér Magyarországra it akkár egy 10 kilométeres ut is bele telhet 3 hétbe! NEM TUDOM MIÉRT!? Viszont az a hogy a problémát csak itt azaz ebben az országban történek az biztos! Minden esetben igyekszünk és megteszünk mindent hogy oda érjen időben! Itt nem vagy egyedül vásárlásod kifizetése után ha csak nem vagy egy fasz! Akkor egyedül vagy! 


Több mint 15 ezer vásárlást teljesitünk és szeretnénk azt hinni ha egyszer itt vásárolsz máshova már nem is mész! Szeretjük amit csinálunk és inkább egy kis család vagyunk mint egy bolt! Ha az első vásárlásod akkor örülök hogy megtaláltál! Ha ez vissza térés akkor tudod hogy ez igy van és mindenkinek csak azért mondom el hogy biztonságban érezzék magukat! JÓ HELYEN VAGY!!

ÜDVÖZÖLLEK HOOLIGANS MOTORS-ON!


Érezzétek jól magatokat és jó vásárlást!


Kérdés van keres nyugodtan!


Tomi vagyok! Radó Tamás

20-402-1700


info@hooligansmotors.com

ÜNNEPEK!

Szállítási idő: Általában 2,3 munka nap! 

Ez az amit mi igyekszünk tartani és eléggé sikeresek is vagyunk ebben!


 
 
 
 
 
 
Értékesítési Feltételek
 
KÜLÖN FELHÍVJUK VEVŐINK FIGYELMÉT AZ 5., 11. és 12. PONTOKRA!
 
1.Általános rendelkezések
1.A jelen értékesítési feltételek (amelyeket Eladó a Vevőnek címzett, vagy az Eladó honlapján közzétett értesítésben esetenként módosíthat) - a továbbiakban: Feltételek - részét képezik az Eladó és a Vevő között létrejövő valamennyi Termékre- vonatkozó adásvételi szerződésnek - a továbbiakban: Szerződés - továbbá kiterjednek az Eladó és a Vevő közötti valamennyi ügyletre minden egyéb feltétel és szabályzat egyidejű kizárásával (ideértve minden olyan feltételt vagy szabályzatot, amelyet a Vevő bármely rendelésén, rendelés-visszaigazoláson, szállítás-visszaigazoláson, specifikáción, vagy bármely egyéb iraton alkalmaz, vagy az Eladó által kiállított iratokra rányomtat, vagy azokat bármely más módon módosítja).
2.A jelen Feltételek bármely rendelkezésének kiegészítése vagy módosítása, illetve a Termékekkel kapcsolatosan az Eladó képviselője által adott bármely nyilatkozat, tanács vagy javaslat kizárólag írásban, mindkét fél aláírásra jogosult képviselőjének aláírásával válik kötelezővé a felekre nézve amennyiben a Felek egyértelműen kifejezésre juttatják a jelen Feltételek módosítására vagy kiegészítésére irányuló szándékukat.
2.Értelmezés
1.A jelen Feltételekben: „Vevő" az a személy, aki megvásárolja a Termékeket az Eladótól; „Vevő árui" minden olyan ruha, kellék, kiegészítők, alkatrész vagy egyéb berendezés, amely a Vevő tulajdonát képezi és/vagy, amelyet Eladó a Vevőtől vagy Vevő utasítására készíttetett, vett vagy kapott; „Megrendelésre Készített Termékek" a Standard Termékek kivételével minden olyan termék, amelyet Eladó szállít vagy szállítani fog; „Csoport" az Eladó leányvállalata vagy holdingtársasága, illetve az ilyen holdingtársaság leányvállalata minden esetben időről időre; „Szellemi Tulajdonjogok" minden szellemi tulajdonjog, ideértve a szabványt (ideértve a kiegészítő védelmi igazolásokat), a használati mintát, a találmányi jogokat, a szerzői jogokat, a szerzői jogokkal rokon jogokat, az adatbázis jogokat, a morális jogokat, a tervezési jogokat, a bejegyzett és nem bejegyzett terveket, a bejegyzett és nem bejegyzett védjegyeket, kereskedelmi neveket, valamint a goodwillt, a know-how-t és a bizalmas információt (függetlenül attól, hogy ezek részben vagy egészben bejegyzésre kerültek-e és ideértve minden erre irányuló kérelmet és kérelemre vonatkozó jogot), valamint a fentiekhez hasonló jogokat a világ bármely részén; „Veszteségek" minden veszteség, igény, kötelezettség, teher, költség vagy kártérítés, függetlenül attól, hogy ésszerűen előreláthatóak vagy elkerülhetőek; „Rendelés-visszaigazolás" az Eladó aláírásra jogosult képviselője által, a 3.2. pont szerint aláírt Rendelés-visszaigazolás; „Termékek" minden Standard Termék és/vagy minden Megrendelésre Készített Termék, vagy azok részei; „Minta" a minta szerinti vétellel kapcsolatosan az Eladó által átadott minta, amelyre vonatkoznak az Eladó által biztosított specifikációkban vagy iránymutatásokban a mintára vonatkozóan feltüntetett olyan tűréshatárok vagy egyéb olyan változtatások, amelyek Eladó aláírásra jogosult képviselőjének a Rendelés-visszaigazolásban szereplő megerősítése szerint a Szerződésre vonatkoznak; "Eladó" Pöttöm cégcsoport Kft. (székhelye: 1063 Budapest, Szinyei merse 21., Magyarország)mint egyszerű közvetítője a National Gear Unlimited Inc. 1663 Happy Valley Rd Glendale AZ 85053 Amerikai Egyesült Államok és annak jogutódjai és engedményesei; "Eladó Katalógusa" Eladó termékkatalógusát jelenti, ideértve az Eladó Honlapján megjelenített katalógust is; "Eladó Termékei" a Vevő árui" minden olyan ruha, kellék, kiegészítők, alkatrész vagy egyéb berendezés, amely a Megrendelésre Készített Termékek gyártásához kerül felhasználásra; "Eladó Honlapja" a www.hooligansmotors.comhonlap vagy bármely utód-honlap; "Specifikációk" 2.1.1 a Standard Termékek vonatkozásában az érintett Standard Termékek megrendelésekor a megrendelt Standard Termékekre vonatkozó specifikációk az Eladó Katalógusának legutolsó kiadása szerint; 2.1.2. a Megrendelésre Készített Termékek vonatkozásában az érintett Megrendelésre Készített Termékre vonatkozó specifikációk, amelyeket Eladó aláírásra jogosult képviselője az érintett Megrendelésre Készített Termék végleges specifikációiként megerősített; és 2.1.3. specifikációk hiányában azon specifikációk, amelyeket Eladó kellő gondossággal eljárva időről időre megfelelőnek minősít; "Standard Termékek" azon termékek, amelyeket termékszám szerint értékesítésre kínálnak az Eladó Katalógusában; és "Termékei" az Eladó Termékei és a Vevő Termékei.
2.Jelen Feltételekben: a címek csak az olvasás és értelmezés elősegítését szolgálják azonban az értelmezést nem befolyásolják; a „személyekre" történő hivatkozások magukban foglalják az egyéneket, a gazdasági társaságokat, az egyesületeket, a szervezeteket, az intézményeket, a szövetkezeteket, az ügynökségeket, függetlenül attól, hogy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek-e, vagy sem; az egyesszámban szereplő szavak - a szövegkörnyezetnek megfelelően - magukban foglalják a többesszámot és fordítva; a jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás a szövegkörnyezetnek megfelelően az adott jogszabálynak vagy jogszabályi rendelkezésnek a módosítására, egységes szerkezetbe foglalására, kiegészítésére, bővítésére, újbóli életbe léptetésére vagy cseréjére is vonatkozik; és az „ideértve" szónak a szövegkörnyezetnek megfelelő jelentése „ideértve egyebek mellett".
3.Ajánlatok és rendelések
1.Eladó ellentétes rendelkezése hiányában az árajánlatok a kiadás napjától számított 30 napig érvényesek, azonban mindaddig nem kötelező erejűek, ameddig az Eladó a megrendelést a 3.2. pontban foglaltaknak megfelelően nem fogadja el.
2.A Vevő által az Eladó Termékeire leadott megrendelés a Vevő által a Termékek megvásárlására vonatkozó ajánlatnak minősül a jelen Feltételekben meghatározott rendelkezések szerint. A megrendelés mindaddig nem kötelező az Eladóra nézve, ameddig azt Eladó nem fogadja el. A megrendelés mindaddig nem kötelező az Eladóra nézve, ameddig Eladó a Rendelés-visszaigazolás kiadásával vissza nem igazolja, vagy (amennyiben korábban történik) Eladó elkezdi a Termékek vagy bármely kapcsolódó Termékek vagy minták gyártását, vagy a Vevő megrendelésének megfelelően felosztja a Termékeket, vagy  elküldi a Termékeket a Vevőnek.
3.Az elfogadott megrendelést Vevő kizárólag Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával törölheti, módosíthatja, vagy függesztheti fel.
4.A megrendelt Termékek mennyisége és típusa a megrendelőlapon, vagy - ha az különbözik - a Rendelés-visszaigazoláson kerül rögzítésre.
4.Leírások, minták és tájékoztatók
1.Az Eladó által kiadott bármely rajz, specifikáció és reklám, valamint az Eladó Katalógusában szereplő bármely leírás, részlet vagy illusztráció kizárólag abból a célból kerül kiadásra, hogy hozzávetőleges elképzelést adjon az ott leírt Termékekről. A Vevő ezekre nem hivatkozhat, és az 5.1. és a 11. pontokban foglalt esetek kivételével nem képezik a Szerződés részét.
2.Az Eladó Katalógusában, az ajánlatban, árlistában, ajánlat elfogadásában, Rendelés-visszaigazolásban,  címkén, csomagoláson, számlán vagy egyéb iraton vagy az Eladó által kiadott tájékoztatóban szereplő bármely helyesírási, leírási vagy egyéb hibát vagy tévedést Eladó bármikor kijavíthatja, és ezekért nem tartozik felelőséggel Vevő felé.A kijavítás történhet a hiba nyilvános kijavításával, a javításnak az Eladó Honlapján történő közzétételével, vagy a Vevő írásban történő értesítésével. A kijavítás időpontjától kezdve  a kijavítás kötelező erővel bír Vevőre nézve.
3.Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a Szerződés nem tekintendő: (a) minta szerinti vételnek (még a minták rendelkezésre bocsátása esetén sem), kiéve,ha Eladó kifejezetten úgy nyilatkozik a Rendelés-visszaigazolásban, hogy a Szerződés minta szerinti vételnek tekintendő; vagy (b) a Szerződés nem tekinthető leírás utáni értékesítésnek még akkor sem, ha leírást rendelkezésre bocsátották.
5.Specifikációk
1.Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő méreteket vesz vagy teszteket végez annak érdekében, hogy amennyiben a Termék megfelel a Specifikációknak, vagy adott esetben a Mintának, úgy a Termék megfelelő minőségű legyen és megfeleljen a Vevő valamennyi céljánakvagy kívánt méreteinek. Az 5.2. pont függvényében Vevő elismeri, hogy függetlenül az Eladótól kapott tájékoztatástól, nem az Eladó tudására vagy értékelésére támaszkodik annak eldöntése érdekében, hogy a Termékek megfelelnek-e a Vevő valamely, vagy összes céljának vagy méreteinek.
2.Ha Vevő az Eladó szaktudására vagy értékelésére kíván támaszkodni annak eldöntése érdekében, hogy egy Megrendelésre kívánt Termék megfelel-e egy konkrét célnak vagy méretnek, úgy a rendelés leadása előtt Vevő köteles írásban tájékoztatni Eladót a konkrét célról és arról, hogy saját tesztelése méricskélés helyett inkább Eladó megerősítésére kíván támaszkodni. Eladó tájékoztatja Vevőt a többletköltségekről, amelyek a fenti megerősítés következtében merülhetnek fel. Vevő csak abban az esetben tekintheti a Megrendelésre kívánt Terméket  az adott célnak megfelelőnek, ha átadott minden olyan információt, amelyre Eladónak az előírt méretezés, tesztelés elvégzéséhez szüksége lehet, és Eladó aláírásra jogosult meghatalmazottja a Rendelés-visszaigazolásban megerősítette, hogy a Megrendelésre szánt Termék megfelel a meghatározott méretnek azaz célnak .
3.Eladó jogosult a Specifikációkat méreteket módosítani, amennyiben az nem befolyásolja jelentősen a Termékek minőségét és teljesítését vagy, Vevő értesítése mellett és Vevő költségén, olyan jelentős változtatásokat eszközölni, amelyek Eladó szerint szükségesek ahhoz, hogy a Megrendelésre szánt vagy  Készített Termékek megfeleljenek a vonatkozó jogszabályi vagy Európai Uniós biztonsági vagy egyéb követelményeknek. Ellenkező jogszabályi rendelkezés hiányában Eladó nem köteles biztosítani azt, hogy a Termékek megfelelnek bármilyen vonatkozó jogszabályi vagy Európai Uniós biztonsági vagy egyéb követelménynek, ha az ilyen Termékekre vonatkozó Specifikációkat Vevő bocsátotta Eladó rendelkezésére, vagy ha Vevő kérésére kerültek készítésre, kifejlesztésre vagy módosításra.
4.A Vevő által vagy nevében az Eladónak biztosított Specifikációk azonban méretek, vagy a Vevő kérésére módosítandó Specifikációk, illetve az ilyen Specifikációk alapján készített termékek, vagy a Vevő által vagy nevében átadott Szerszámok vonatkozásában Vevő szavatolja és kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen Specifikációk és/vagy Termékek 5.4.1. teljes mértékben megfelelnek a Vevőnek a Specifikációk alapján vagy a termékek felhasználásával készítendő Termékekre vonatkozó követelményeinek; 5.4.2. alkalmasak arra és megfelelőek ahhoz, hogy Eladó gyártson és/vagy szállítson (ha a felek megállapodnak) olyan Termékeket, amelyek megfelelnek ezen Specifikációknak; 5.4.3. olyan Termékeket eredményeznek, amelyek megfelelnek Vevő céljainak; 5.4.4. nem sértik harmadik személyek Szellemi Tulajdonjogait, továbbá Eladó, annak Csoportja vagy képviselői jogosultak a Specifikációkban vagy Szerszámokban, vagy a Termékek legyártásához szükséges, a Specifikációkban leírt bármely termékben vagy folyamatban szereplő Szellemi Tulajdonjog felhasználására; és 5.4.5. megfelelnek valamennyi vonatkozó jogszabályi előírásnak.
 
5. Azon esetek kivételével, amikor a Szerződés kifejezetten erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, vagy amikor erre vonatkozóan írásbeli megállapodás születik Eladó és Vevő között, Eladó a tulajdonosa az Eladó, az Eladó Csoportja vagy képviselői által a Szerződés teljesítse során, vagy egyébként a Termékek gyártásával kapcsolatban létrehozott valamennyi Szellemi Tulajdonnak.
6.Termékek
1.Amennyiben Eladó vállalja, hogy Megrendelésre szánt Termékeket szállít és értesíti Vevőt arról, hogy ehhez szüksége lesz Vevő adataira, akkor Vevő köteles olyan Vevői adatokat rendelkezésre bocsátani, amelyek alkalmasak a Megrendelésre szánt Termékek rendelésének tejesítésére, vagy - a felek ilyen irányú megállapodása esetén - Eladó legyártja Vevő Termékeit, vagy a Vevő nevében beszerzi azokat a felek által megállapodott áron, és amennyiben ezen ár a 6.2 pontban foglaltaknak megfelelően kiegyenlítésre kerül.
2.A Vevő Termékei felhasználásával legyártandó Megrendelésre Készített Termékekre vonatkozó első vevői megrendelés elfogadását követően Eladónak a Vevő Termékeire vonatkozó számlájának kézhezvételekor Vevő köteles 6.2.1. haladéktalanul kifizetni a Vevő Termékeit teljes árának száz százalékát (100%) (6.2.2.)
3.Az Eladó által készített vagy vásárolt Vevő Termékeinek tulajdonjoga mindaddig az Eladót illeti meg , ameddig Eladó meg nem kapja a Vevő Termékeinek  vételárát készpénzben vagy más, igazolt módon;ebben az esetben a tulajdonjog átszáll a Vevőre. Addig, ameddig a Vevő Termékei tulajdonjoga nem száll át a Vevőre, a Termékekre vonatkozó  10.3. és 10.4. pontok rendelkezései azonos feltételekkel alkalmazandók a Vevő Termékeire. Amennyiben a Vevő Termékei tulajdonjoga átszáll a Vevőre, Vevő jogosulttá válik a Vevő Termékeivel kapcsolatos Szellemi Tulajdonjogok felhasználására olyan mértékben, amennyiben ez a vonatkozó Megrendelésre Készített Termékeknek a Vevő Termékeivel történő gyártásához szükséges.
4.Az Eladónak átadott, vagy Eladó által Vevő nevében vásárolt Vevő termékeit bekövetkezett veszteséget vagy kockázatot [kárveszély] a Vevő viseli. Az Eladó által készített Vevő Termékeiben bekövetkezett kár vagy veszteség kockázata a gyártás befejezésekor száll át a Vevőre. A gondatlan vagy szándékos károkozás eseteit kivéve Eladó, az Eladó Csoportja vagy képviselői nem tartoznak semmilyen felelősséggel a Vevő Termékeiben bekövetkezett kárért vagy veszteségért, amíg azok az Eladó birtokában vannak.
5.Eladó a Vevő Termékek kifizetésétől számított 30 napig ingyenesen őrzi a Vevő Termékeit. Ezen időszak lejárta után Eladó a Vevő Szerszámait saját céljaira felhasználhatja, tovább őrizheti, visszaszolgáltathatja, vagy megsemmisítheti , amelynek költsége Vevőt terheli.
6.Amennyiben Vevő jelezte, hogy egy minimális mennyiséget kíván vásárolni a Megrendelésre Készített Termékekből, és tudomással bír arról, hogy Eladó befektet vagy már befektetett bizonyos összeget e Termékekkel kapcsolatosan az Eladó termékei beszerzésében,gyártásába, és Vevő az általa korábban jelzett minimumnál kisebb mennyiséget rendel vagy vesz át az ilyen Megrendelésre Készített Termékekből, akkor Eladó jogosult a Megrendelésre Beszerzett, Készített Termékekből megrendelt mennyiséggel arányosan a Vevő részére kiszámlázni az Eladó Szerszámaiba befektetett összeget, valamint az indokolt adminisztrációs és kezelési költségeket.
7.Egyéb írásbeli megállapodás hiányában az Eladó Termékeivel kapcsolatos Szellemi Tulajdonjogok és a Termékei tulajdonjoga az Eladónál marad. Amennyiben Vevő megvásárolja az Eladó Szerszámait, akkor az Eladó Szerszámainak tulajdonjoga és a kapcsolódó kockázat átszáll a Vevőre, az Eladó által írásban megadott összegnek Vevő általi kiegyenlítését követően. Vevő tudomásul veszi, hogy az általa vásárolt valamennyi Eladói Szerszámot Eladó már használta és Vevő kellő értesítés mellett jogosult az adásvétel előtt azt megvizsgálni és a felek úgy tekintik, hogy Vevő meggyőződött a Termék minőségi és rendeltetési megfelelőségéről. Amennyiben az Eladó Termékei tulajdonjoga és a kapcsolódó kockázat átszállt a Vevőre, úgy azok a jelen Feltételek szempontjából azok Vevő Termékinek tekintendőek.
8.Amennyiben Eladó valamely - a Megrendelésre beszerzett Termékek gyártásához felhasználandó - terméket áttervezi, megjavítja, kicseréli, vagy egyéb költséget vállal, Vevő köteles haladéktalanul megtéríteni az Eladónak az általa viselt költségeket, beleértve az alakítási és átalakítási költségeket, kivéve az Eladó gondatlansága vagy szándékos rongálása következtében felmerült költségeket.
9.Eladó jogosult saját belátása szerint bármilyen célra (ideértve a Megrendelésre Készített Termékek gyártását) felhasználni a terméket.
7.A termékek vételára
1.A 7.2. pont függvényében a Termékek vagy az Eladó által árult árú bár milyen más megnevezésének vételára a vonatkozó ajánlatban szereplő ár, vagy vonatkozó ajánlat hiányában, az Eladónak a megrendelés elfogadásakor érvényes web shopjaiban szereplő ár (a továbbiakban: Ár). Az Ár magában foglalja az Eladó mindenkori gyakorlatának megfelelő szabványcsomagolást. Az Ár tükrözi a jelen Feltételekben meghatározott felelősségkorlátozást, de Vevő kérésére Eladó tájékoztatja Vevőt azon többletköltségekről, amelyek akkor merülnének föl, ha Eladó vállalná a felelősségkorlátozás módosítását.
2.Eladó fenntartja a jogot arra, hogy - Vevő egyidejű értesítése mellett - szállítás előtt bármikor felemelje az Árat, hogy az tükrözze az Eladó által a Termékek vagy Szerszámok leszállításával kapcsolatos költségek emelkedését, amely az alábbiak egyikének következménye: 7.2.1. az Eladó ellenőrzésén kívül álló tényező; 7.2.2. a munkaerő vagy az anyagok költségeinek emelkedése, beleértve a tárolási költségeket, amennyiben a Termékek nem a Szerződés szerint kerülnek átvételre vagy leszállításra; 7.2.3 a Vevő által kért módosítások a szállítási határidőkben, mennyiségekben, Specifikációkban vagy az Eladó utasításaiban; 7.2.4. a Vevő utasításai, gondatlansága vagy mulasztása által okozott késedelem, többletmunka vagy többletanyag; vagy 7.2.5 a Vevő nem gondoskodik arról, hogy Eladó időben megfelelő információhoz, utasításokhoz, specifikációkhoz vagy adott esetben termékhez jusson.
3.Az Ár foglalja magában a vonatkozó ÁFÁ-t illetve egyéb adókat vagy terheket, továbbá a nem szabványcsomagolás, berakodási, kirakodási, szállítási, biztosítási vagy más hasonló költségeket és díjakat, amelyeket (ha vannak ilyenek) Vevő a Termékekkel egy időben köteles kifizetni. Amennyiben Eladó előre kifizeti a szállítási vagy egyéb, a Vevő által fizetendő költségeket, Eladó jogosult e költségeket szállítással egy időben megküldeni.
3.1.Ügyfeleknek előirt vásárlási feltételek egyszerűsítve!
Vásárlással kapcsolatos fontos információk:


Visszautalás: a vételárat visszautaljuk ha nem érkezik meg a termék.


Ez esetben kérem jelezze email-en keresztül, hogy megoldást találhassunk a problémára! Ne telefonáljon hiszen akár több órára is szükségünk lehet mire utánanézünk a rendelésnek!


Kommunikáció: minden esetben kizárólag email-ben a fentiekben említett miatt


Hibás termék:  újrapostázzuk a terméket megállapodástól függően miután visszapostázta a megadott budapesti címre.


A szállítási idő: 9-12 munkanap, de a postától függően előfordul a 25-35 munkanap is! A posta szállítási idejéért cégünk nem tud felelősséget vállalni, az említett szállítási idő tájékoztató jellegű!


Nagyon fontos! Kérem NE VÁSÁROLJANAK azok, akik nem tudják kivárni az esetleges 35 munkanap szállítási időt! A termék messziről jön, előfordul időnként, hogy a posta lassabban kézbesít.


Postázás: A vételár beérkezését követő második munkanapon postázzuk a terméket az USA-ból.


A szállítási idő nem a megrendelés napjától értendő, hanem a befizetés napját követő második munkanaptól!


Utalás: Kizárólag átutalást (házibank, netbank) fogadunk el, Banki/Postai készpénz befizetést/Rózsaszín csekket ill. egyéb NEM!


Átutalásnál a rendelésszámot feltétlenül adja meg a közlemény rovatban (különösképpen ha nem a saját bankszámlájáról utal), ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tudjuk visszakeresni a rendelését ill. nem tudjuk megállapítani melyik vásárló utalása! Ebben az esetben nyilvánvalóan nem tudjuk a terméket postázni ill. Önt sem tudjuk értesíteni, hiszen nincsen kiindulópontunk!
 


Átvétel: azoknak a vásárlóknak akik nem veszik át a rendelt terméket a postától (és visszaküldésre kerül a termek cégünkhöz) 20%-os adminisztrációs költséget kell fizetniük a rendelés összértékéből, fedezve az okozott veszteségeket. A termék átvétele az Ön felelőssége!


Garancia: 3 hónap! Amennyiben valóban hibás a termék, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot es kicseréljük a terméket megegyezéstől függően.


Számlázás: A számlát Amerikában regisztrált cégünk állítja ki, az ÁFA nem kimutatható, utalás Erste számlánkra történik.


Freemail, Citromail probléma: Nagyon sok gondunk van a freemail, valamint a citromail címekkel! Akinek freemail/citromail címe van és a megrendelést követő 24 órán belül nem kap emailt tőlunk, ez azt jelenti, hogy az email cím visszadobta a küldött email-t. Ilyenkor küldjön üzenetet egy másik email címről és ne felejtse ki a megrendelési adatokat, valamint a rendelésszámot!


Amennyiben rendeléskor nem kapunk megjegyzést a termékek színével, mintájával vagy méretével kapcsolatban, ezek véletlenszerűen lesznek kiválasztva és elküldve. Utólag így reklamációt nem fogadunk el!


Kérjük vásárláskor a megjegyzésbe a termék nevét és kiválasztott színét/méretét/mintázatát tüntesse fel.


 
8.Fizetési feltételek
1.Eladó az Árat vagy a Vevő által fizetendő bármely más összeget belátása szerint jogosult Vevőnek előre vagy részletekben kiszámlázni.
2.Eladó jogosult 8.2.1. bármikor felajánlani és visszavonni hitelszámlákat
3.A 8.1. pont függvényében az Eladó valamennyi számlája 30 nappal a számla kiállításának napja után esedékes (levonás, kedvezmény, csökkentés, beszámítás nélkül), függetlenül attól, hogy a szállítás megtörtént-e, vagy hogy a Termékek tulajdonjoga átszállt-e Vevőre. Eladó kifejezett hozzájárulása hiányában a fizetés az Árral egyező pénznemben történik. A Vevő által fizetendő összegek fizetési határideje a jelen Feltételek lényeges eleme. A fizetések mindaddig nem tekinthetők teljesítettnek, ameddig Eladó készpénzben vagy igazolt formában nem kapja meg ezen összeget
4.Amennyiben bármilyen összeg nem kerül kiegyenlítésre a fizetési határidő lejártakor vagy azt megelőzően, Vevő köteles késedelmi kamatot fizetni a teljes Ár kifizetéséig (eg
 
E-mail cím:
 
Jelszó:
 
Ha még nem regisztrált, akkor itt megteheti:
Regisztráció
Az ön kosara
jelenleg még üres.
Kategória:
Kifejezés:
Ár:
  -  

MagyarEnglishSlovenskýTelefonszámunk:
06-20/402-1700
  © 2019 Hooligans Motors info@hooligansmotors.com
Harley Davidson | Harley-Davidson Motoros Felsők | H-D Motoros Sisakok | H-D Férfi Motoros Ruha | H-D Női Motoros Ruhák | Harley-Davidson Gyerkőc Cuccok | H-D Motoros Táskák | H-D Az utra | H-D Motorodra | H-D Motoros Ajándék Tárgyak | H-D Motoros Ékszerek | H-D Motoros Szemüvegek | H-D Motoros Felvarrók | H-D Motoros Kitűzők | H-D Otthon és Iroda | H-D Ruházati Kiegészitők | CUSTOM CHROME-KRÓM A MOTORODHOZ | Motor Emblémák, Díszcsavarok, Szelep sapkák | Motor Hűtőrács | Motor Irányjelzők, Lámpák, Elektronika | Motor Lábtartók, Motor Támasztók | Motor Légszűrők | Motor Markolat, Kormány | Motor Tanksapkák, Fedél díszek | Motor Tükrök | Motor Dudák, Kürtök | Motor Kormány | Motor Kormánykiemelő | Motor Primer / Nyitott Primary | Motor Rendszám tartó | Motor Szélvédő | Motor Váltórúd, Kuplung Váltógomb | Motor Ülések,Háttámlák | Gyerkőc Motoros Cuccok | Férfi Motoros Cuccok | Férfi Motoros Cordura Ruhák | Férfi Motoros Felsők | 3/4-es Motoros ROCK Rövidnadrágok | Férfi Bőr Dzsekik / Kabátok | Férfi Motoros Bőrdzsekik | Férfi Motoros Bőrmellények | Férfi Motoros Nadrág / Lábszárvédő | Férfi Motoros Csizmák | Motoros Eső Ruha | Női Motoros Cuccok | Női Motoros Cordura Ruhák | Női Motoros Felsők | Női Motoros Bőrdzsekik | Női Motoros Bőrmellények | Női Motoros Bőrnadrágok | Női Motoros Bőr Lábszárvédők | Női Motoros Csizmák és Cipők | SOA - SONS OF ANARCHY | SONS of ANARCHY Motoros Dzsekik, Mellények,Bőrök | SONS of ANARCHY Motoros Emlék és Ajándék Tárgyak | SONS of ANARCHY Motoros Felsők | SONS of ANARCHY Motoros Felvarrók és Matricák | ICON MOTOROS RUHÁZAT | ICON MOTOROS CSIZMA | ICON MOTOROS FÉRFI DZSEKIK | ICON MOTOROS KESZTYŰK | ICON MOTOROS KIEGÉSZITŐK | ICON MOTOROS MELLÉNYEK | ICON MOTOROS PROTEKTOROK | ICON MOTOROS NADRÁGOK | ICON MOTOROS SISAKOK | ICON MOTOROS NŐI DZSEKIK | Jack Daniel`s Motoros Termékek | Jack Daniel`s ajándék tárgyak | Jack Daniel`s Övcsatok | Jack Daniel`s Sapkák | Jack Daniel`s táskák | Jack Daniel`s nadrágok | Jack Daniel`s Motor Kiegészítők | Motoros kesztyűk | MECHANIC-MOTOROS KESZTYŰ | MOTOROS BՐR KESZTYŰK | MOTOROS PROTEKTOROS KESZTYŰK | UJJATLAN MOTOROS KESZTYŰK | Motoros Sisakok | Ed Hardy Motoros sisakok Christian Audigier-tol | HarD RocK Motoros SiSakok | Kibaszott jó Motoros Fél sisakok | Kibaszott jó ZÁRT motoros sisakok | Kibaszott jó ZÁRT/NYITHATÓ Motoros Bukósisakok | GERMAN-Német Rohambili Motoros Sisakok | Kibaszott jó HOOLIGANS 3D Motoros sisakok | Kibaszott jó 3/4 Motoros sisakok | Bell Motoros Sisakok | Motoros Maszkok, Kendők, Sálak | Motley Tube-ok-Multifunkcionális Motoros Kendők | Motoros arcmaszkok | HOLLYWOOD Maszkok | Motoros Szemüvegek | CONVERTIBLES | MOTOROS GOGGLES | Motoros Táskák | Motor Szerszámtáskák | Motor Oldaltáskák | Motor Kemény doboz, Oldaldobozok | Motoros Táskák | Motoros Felvarrók, emblémák | Motor márkajelzés felvarrók | Koponyás Motoros Felvarrók | Motoros felvarrók | Motoros Sas Felvarró | Motoros Vaskereszt felvarrók | Motoros Sterling Ezüst Ékszerek | Sterling Ezüst Motoros Karkötők | Sterling Ezüst Motoros Nyakláncok | Sterling Ezüst Motoros Pénztárca Láncok | Sterling Motoros Ezüst Gyűrűk | Sterling Ezüst Motoros Medálok | Tattoo pólók, Tattoo ujjak | Motoros KIEGÉSZÍTՐK | MOTOR BIZTONSÁGI LED VILÁGITÁS | Motoros Kések | Motoros Bőr Pénztárca és láncok | Tetováló eszközök | Piercing-Komplett Mester Szettek | Tattoo-Komplett Mester Szet | Tetováló gépek |